Filtreeri

Hindade kuvamine

Tootekataloog

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Teie ostusoovide teenindamiseks küsime me Ristart.ee ja zippo.ee veebipoodidest ostude sooritamisel  järgnevat infot Tellija/Kasutaja kohta:

  • Ees- ja perekonnanimi ,
  • E-maili aadress
  • Füüsiline aadress ( tänav, maja, korter või talu, küla, vald, maakond ja postiindeks)
  • Telefoninumber

Teie isikuandmete kogumisel ja töötlemisel rakendame konfidentsiaalsusnõudeid ega edasta neid kolmandatele osapooltele.

Kogutava informatsiooni  hulka kuulub ka teave toodete ning teenuste kohta, mida Kasutaja on endale soetanud.

 

Küpsiste tekstifailid

Teenust kasutades kogub veebileht küpsiste abil tehnilist informatsiooni.  Küpsis on pisike tekstifail, mida saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Küpsiseid koostatakse ja salvestatakse eesmärgiga muuta veebipood kasutusmugavamaks. Juhul, kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist  ning edastab vastava teabe elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Küpsiste eemaldamine on veebilehitseja põhine ning käib läbi lehitseja seadete. Lisateavet küpsiste rakendamiste kohta saate lugeda aadressilt www.aboutcookies.org

Millistel eesmärkidel küpsiseid kasutame?

Ostukorvi sisu – ostukorvi sisu salvestades ei pea Kasutaja tehtud valikute pärast muretsema ning saab veebilehitsejat sulgedes jätkata järgmine kord täpselt sealt, kus ta pooleli jäi. Sisselogimise staatus – Kasutaja sisselogimisel informatsioon salvestatakse, mis tähendab, et poodi sisenemine toimub Kasutajale korduvkülastusel automaatselt ning ei nõua pidevat taaskontrolli.

Google analüütik – Kasutaja andmed salvestatakse kasutusstatistika kogumise eesmärgil. Lisanduvalt on Google Analüütika andmestikus salvestatud Kasutaja IP aadress. Statistika Kasutaja käitumisharjumuste kohta aitab  tuua välja veebilehe puudujääke ning muuta veebipood pikas perspektiivis rohkem personaalsemaks ning Kasutajale mugavamaks.

Mida kogutud informatsiooniga teeme?

Kasutame kogutud informatsiooni teenuse osutamise eesmärgil. Sellest tulenevalt me ei kogu andmeid, mis ei ole vajalikud teenuse osutamiseks. Kasutajaga seotud informatsioon on vajaduspõhiselt kättesaadav kasutajale, teenuse protsessi ülevaatlejatele, veebilehte administreerivale organile ja transporditeenust pakkuvale partnerile.

Kõik seotud partnerid jagavad meiega sarnaseid printsiipe ning hoiavad ja rakendavad Kasutaja isikuandmeid samadel põhimõtetel. Kasutaja huvide kaitsmiseks toimub isikuandmete käitlemine erinevate osapoolte vahel ainult lepingu alusel.

Meie kasutame kliendi andmeid teenuse osutamise, arvete väljastamise ja raamatupidamislikel eesmärkidel. Logistikapartneritele on Kasutaja andmed olulised transporditeenuse osutamiseks.  Ilma võtmeandmete kogumiseta on teenuse osutamine võimatu.

Statistikaandmete kogumisel peame heatahtlikult silmas Kasutaja huvi mugavama teenuse saamise ning veebilehe probleemivaba töötamise osas. Statistikaandmed lubavad meil analüüsida Kasutaja käitumismudeleid veebiteenuse kasutamisel, lubades näha, milliseid sisulehti on enim kasutatud ning kus tekivad veebilehe kasutamisel Kasutajatele probleemid.

Otseturundusteated

Vastava huvi korral edastame Kasutajale uudiskirju uuenenud toodete, teenuste ning tingimuste osas. Uudiskirjade saamiseks peab Kasutaja andma vastava nõusoleku. Kui Kasutaja ei soovi enam otseturundusteateid saada, tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või edastada peatamise päring aadressile ristart@ristart.ee

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on Kasutajal õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge aadressil ristart@ristart.ee

Kuidas ja millal andmeid jagame?

AS Ristart on rahvusvaheline teenuseosutaja. Meie teenuseid kasutades nõustute, et Teie andmeid võidakse kasutada teenuste osutamise eesmärgil väljaspool Teie koduriiki.

AS Ristart on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed konkreetse tellimuse kohta volitatud töötleja Maksekeskus AS-le, teenuse protsessi ülevaatlejale, veebilehte administreerivale organile ning transporditeenust pakkuvale partnerile.

AS Ristart jagab Kasutaja andmeid ametlike võimuorganitega, kui on piisav alus arvata, et Kasutaja käitumise puhul on tegemist pahatahtliku eesmärgiga ettevõttele või teistele Kasutajatele.

Pankadega suhtlemine ostude eest tasumise eesmärgil on krüpteeritud tagamaks Kasutaja personaalsete pangatunnuste turvalisuse. Veebipoel puudub pangandusinfole ligipääs.

Muudel juhtudel edastame kolmandatele isikutele isikuandmeid üksnes juhul, kui meil on selleks olemas isiku nõusolek, kelle andmeid edastatakse.

Kui kaua Kasutaja informatsiooni hoiustame?

Andmeid kasutatakse aktiivselt kliendi huve silmas pidamise korras ning perioodil, mil andmete rakendamine on vajalik teenuse osutamise eesmärgi täitmiseks. Kliendi huve silmas pidades ei ole andmete hoiustamise periood ajaliselt piiratud. Andmete kustutamine käib kliendi kirjaliku nõude formaadis, mis on edastatud aadressile ristart@ristart.ee. Andmete kustutamise korras rakendame protsessi kõikide seostuvate süsteemide peal, k.a. meie ning partnerite varunduskoopiad.

Kasutaja õigused oma andmete haldamise osas

Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega, esitades vastava järelpäringu aadressil ristart@ristart.ee. Tutvuda ei saa isikuandmetega, kui selline õigus on õigusaktidega piiratud.

Kasutajal on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on seaduse kohaselt lubatud ilma Kasutaja nõusolekuta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise  õiguspärasust.

Juhul, kui Kasutaja leiab, et tema isikuandmeid ei töödelda lepingutingimustega või õigusaktidega ettenähtud korras, on tal õigus nõuda teenust osutavalt ettevõttelt AS Ristart, oma isikuandmete töötlemise ja ligipääsu võimaldamise lõpetamist ning kogutud andmete kustutamist. Vastava pöördumise saab esitada teenuseosutajale AS Ristart aadressil ristart@ristart.ee või võtta ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga www.aki.ee

Privaatsustingimustega seonduvate küsimuste korral kontakteeruge palun aadressil ristart@ristart.ee