Filtreeri

Hindade kuvamine

Tootekataloog

MÜÜGITINGIMUSED

  • Käesolevad e-poe üld- ja tellimistingimused kehtivad Ristart AS-le (Reg.nr. 10181385) kuuluvate ostukeskkondade www.ristart.ee ja www.zippo.ee e-poodide (edaspidi nimetatud e-poed) tellimiskeskkonna vahendusel toodete tellimisel ja ostmisel tekkivatele õigussuhetele Tellija ja Ristart AS vahel.
  • Tingimustega tutvumine on Tellijale kohustuslik.
  • Lisaks käesolevatele üldistele müügi- ja tellimistingimustele juhinduvad lepingupooled omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Ristart AS e-poodide Tingimustes kokkulepitust.
  • Ristart AS-il on õigus ristart.ee ja zippo.ee e-poodide parema ja turvalisema kasutamise huvides muuta ja täiendada tingimusi ja hinnakirju. Tingimuste ning hinnakirja muutustest ja täiendustest teatatakse interneti leheküljel ristart.ee. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Ristart AS kodulehel www.ristart.ee. Kui Tellija edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja Ristart AS vahel tekkinud õigussuhtele Tellija poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a. kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.